Login
A   A   A  
welcome

 Album 

米Teen唔鐘意玩現成品,喜歡由零件開始砌。99次失敗唔係問題,最緊要係有1次成功!

米Teen總部設在聖公會白約翰會督中學506室,在午膳後和放學後集會。有興趣參與的同學,請與會長或導師聯絡。

米Teen專頁

506室內 2020-11-04 21:43:57
溫度 26℃ 濕度 95%
街景 2020-11-04 21:41:52
街景
5樓室外 2020-11-04 21:43:43
溫度 22℃ 濕度 95%
街景 2020-11-04 21:34:34
街景

SR Latch

icon

Home>技術分享...>SR Latch

SR Latch is a circuit that can store state information. S stands for SET and R stands for RESET. The state is stored and output on the pin Q.

Truth Table

S R action Q Q
0 0 hold state no change no change
0 1 reset 0 1
1 0 set 1 0
1 1 invalid / forbidden state 0 0

welcome

 Album 

米Teen唔鐘意玩現成品,喜歡由零件開始砌。99次失敗唔係問題,最緊要係有1次成功!

米Teen總部設在聖公會白約翰會督中學506室,在午膳後和放學後集會。有興趣參與的同學,請與會長或導師聯絡。

米Teen專頁

506室內 2020-11-04 21:43:57
溫度 26℃ 濕度 95%
街景 2020-11-04 21:41:52
街景
5樓室外 2020-11-04 21:43:43
溫度 22℃ 濕度 95%
街景 2020-11-04 21:34:34
街景
 ⇧