Login
A   A   A  
welcome

 Album 

米Teen唔鐘意玩現成品,喜歡由零件開始砌。99次失敗唔係問題,最緊要係有1次成功!

米Teen總部設在聖公會白約翰會督中學506室,在午膳後和放學後集會。有興趣參與的同學,請與會長或導師聯絡。

米Teen專頁

506室內 2020-11-01 10:17:05
溫度 28℃ 濕度 95%
街景 2020-11-01 10:17:15
街景
5樓室外 2020-11-01 10:16:21
溫度 28℃ 濕度 7%
街景 2020-11-01 10:14:48
街景

Convert hexadecimal numbers to binary numbers.

icon

Home>ICT>Convert he...

Q.

(16)
= (2) (16 bits)

welcome

 Album 

米Teen唔鐘意玩現成品,喜歡由零件開始砌。99次失敗唔係問題,最緊要係有1次成功!

米Teen總部設在聖公會白約翰會督中學506室,在午膳後和放學後集會。有興趣參與的同學,請與會長或導師聯絡。

米Teen專頁

506室內 2020-11-01 10:17:05
溫度 28℃ 濕度 95%
街景 2020-11-01 10:17:15
街景
5樓室外 2020-11-01 10:16:21
溫度 28℃ 濕度 7%
街景 2020-11-01 10:14:48
街景
 ⇧